081-869-1088
080-789-9300
คุณน้อย
081-988-1306
น้องนุช
โรงแรมเขาใหญ่ คีรี ธารทิพย์ รีสอร์ท
  • โรงแรมเขาใหญ่1
โรงแรมเขาใหญ่2 โรงแรมเขาใหญ่3 โรงแรมเขาใหญ่4 โรงแรมเขาใหญ่5 โรงแรมเขาใหญ่6 โรงแรมเขาใหญ่7 โรงแรมเขาใหญ่8 โรงแรมเขาใหญ่9 โรงแรมเขาใหญ่10 โรงแรมเขาใหญ่11
ID: @khaoyai88
044-756-205
Front Office :
ทางเข้าประตูหลัก
ร่มรื่นธรรมชาติ
ภูเขา หมอก เย็นๆ
ปั่นจักรยาน กินลม
ครอบครัว
รับประทานอาหารบุปเฟต
สนามขนาดใหญ่
จัดกิจกรรม กลางแจ้ง
Room

  -  Hotel 1
  -  Hotel 2
  -  Hotel 3
  -  Hotel 4 
  -  Hotel 5
  -  Hotel 6
  -  Hotel 7 
  -  Hotel 8
  -  Hotel 9
  -  Hotel 10 
FAQ


สระว่ายน้ำ
ผู้ใหญ่ เด็กเล็กติดกัน
สั่งพิเศษ VIP
ขาหมู ไก่หัน หมูหัน

หมูหัน
สั่งพิเศษ ไก่หัน ขาหมู

งานปีใหม่
จัดเฉพาะเทศกาล
097-186-2286
น้องวิ